25261500 mml@add-wise.dk

//case
cj a/s

 

Add-Wise agerer komplet marketingafdeling

Overordnet strategi

Pressemeddelelser og kommunikation

Formidling af nyheder generelt

Hjemmeside

Employer branding

PR & SoMe, video

Designmanual 

Story telling

CJ A/S er en entrepenørvirksomhed med stærk erfaring inden for Bolig- og Erhvervsbyggerier,
samt Anlægs- og Servicearbejde. 

De bygger på stærke relationer og det gode samarbejde. Markedsføringen og kommunikationen skal være værdibaseret fremfor fagligt fokuseret. Fagligheden er givet.

bygger på faglig stolthed

 

Add-Wises opgave er at bistå CJ A/S med deres synlighed i forhold til definerede målegrupper og stakeholders generelt, især at udnytte og forny deres Design Manual samt at definere en kommunikationsstrategi for at rekruttere nye medarbejdere til virksomheden.

CJ vil gerne fremstilles som en virksomhed, der er proaktiv og god at arbejde sammen med
– og hvor det er godt at arbejde, hvor medarbejderne har det godt.

Relationer er den gennembrydende kraft i virksomheden.

CJ vil fremstå anderledes fra deres konkurrenter med fokus på det menneskelig og relationerne mellem folk
og med fokus på de områder, hvor man kan noget helt særligt, eksempelvis tankanlæg.

PR og employer branding

Employer branding skaber synlighed og stolthed

Add-wise vil flytte fokus i forhold til rekrutteringen over på relationer og det menneskelige. 

Add-Wise vil i ordvalg og fremtoning gøre CJ til en attraktiv virksomhed at arbejde for, og gøre de eksisterende medarbejdere stolte over at være en del af det.

Add-wise søger medarbejderne, hvor de er, på de sociale medier og udbrede deres historier for at opbygge awareness (kendskabsgrad).

Derudover vil vi gøre det lettere at ansøge stillinger hos CJ, især for timelønnede.

10 ÅRS JUBILÆUM

2021 er ti-års for CJ A/S’ tilbliven. Den kendsgerning bliver bærende for en stor del af årets kommunikation.

Vi glæder os til at vise jer mere i løbet af året. Der er mange spændende ting i støbeskeen.

Samarbejdsmodellen med CJ er, at Add-Wise varetager den samlede markedsføringsindsats fra ide, strategi og til eksekvering af enkeltdelene i strategien, online og offline. CJ A/S har derfor ingen egen marketingafdeling eller funktion.