25261500 mml@add-wise.dk

Add-Wise har ansat Brian Gellert som forretningsudvikler og projektleder med særligt sigte på styrkelse af forretningsområderne strategisk sparring og forretningsudvikling. Desuden skal Brian Gellert bidrage til styrkelse af egne interne processer i hos Add-Wise og i samspillet med anvendte freelancere i en tid med fortsat markant kundetilgang.

Ny mand ombord.Brian Gellert tiltræder

Brian Gellert er 51 år, født og opvokset i Fjelstrup, bosiddende i Haderslev og har succesrigt opbygget og solgt nogle geografiske områder af kaffemærket Cafax (Esbjerg og Århus) til en stor koncern, hvorefter han fratrådte. Her havde Brian Gellert succesrigt som en af flere ejerledere opbygget Cafax-brandet i Danmark og de nødvendige salgsstrukturer for en effektiv distribution. I de senere år har Brian Gellert sin erfaring som rådgiver og investor og det er denne viden, der nu skal komme ejerledere i primært ambitiøse eller udfordrede SMV-virksomheder til gode.

Brian har ekserceret i investeringer i virksomheder, køb/salg af virksomheder, salgsmodning af virksomhed, IT-projekter og håndtering af komplekse indkøbsprocesser.

”Brian har erfaringen og er en behageligt jordbunden personlighed til at håndtere rollen som en ejerleders sparringspartner, ligesom jeg selv har praktiseret det i en længere årrække efterhånden. Behovet er åbenlyst derude i en omskiftelig tid, hvor nye krav og regler, intensiv konkurrence og tiltagende digitalisering m.v. rummer både muligheder og trusler for ejerlederen. Det hjælper vi til at navigere i og eventuelt omsætte til praktisk handling, hvis egne kompetencer eller interne ressourcer ikke rækker”, siger Michael Møller, ejer af Add-Wise.

”Vi kommer også til at intensivere vores fokus på sportsmarketing og specialområdet salg/marketing i DACH-landene, ikke mindst Tyskland, med Brian om bord i teamet”.

”Jeg glæder mig enormt meget over at være del af Add-Wise holdet. Her er et stærkt fundament og et unikt koncept, som jeg – hvis jeg havde været ejerleder – virkelig kan se fordelen ved og ville købe ind i. Nu skal jeg bidrage fra den anden side af bordet, men jeg ved jo om nogen, hvordan lederen på den anden side af bordet har det, og hvordan der skabes den nødvendige tryghed og målbarhed i samarbejdet, præcis lige som Michael har det. På mange områder supplerer vore kompetencer hinanden super godt og det bliver en stor styrke til glæde for vore samarbejdspartnere”, siger Brian Gellert om sin tiltræden og nye karriereskrift.

Add-Wise er smarketing-partner for en række virksomheder, hvor man med et særligt og transparent koncept udgør en effektiv marketing og kommunikationsfunktion samtidig med at man er strategisk sparringspartner for ledelsen på et ønsket niveau. Den strategiske retning konverteres til handlinger, som Add-Wise så varetager, enten med eget specialistteam eller freelancere, så virksomheder kan koncentrere sig om deres kerneopgave og har minimeret deres faste omkostninger.

 Brian Gellert træffes på mail bg@add-wise.dk og telefon 4030 2165.