25261500 mml@add-wise.dk

En refleksion over en tematisering af ”de nye generationer og deres krav/forventninger til erhvervslivet” på Haderslev Erhvervsråd fine årsmøde i aftes:

 

Reverse Mentoring: En kreativ vej til Innovation og Læring – og bedre forståelse mellem generationer i erhvervslivet.

Når vi hører ordet ‘mentoring’, tænker de fleste af os sandsynligvis på en erfarne tjener, som deler sin visdom med en nykommer. Men har du overvejet at vende denne traditionelle forestilling på hovedet?

Reverse mentoring er et voksende koncept, der udfordrer den traditionelle tankegang om, hvem der lærer af hvem i erhvervslivet. I modsætning til det traditionelle mentor-mentee-forhold, hvor den ældre, mere erfarne medarbejder vejleder den yngre, er reverse mentoring det modsatte – eller snarere en gensidig mentoring-ordning. Man tildeles hinanden og lærer af hinanden i et ligeværdigt forhold, hvor præmissen netop er gensidig læring.
Den yngre, ofte digitalt indfødte medarbejder, deler sin viden med den ældre, mere erfarne kollega. Og det handler ikke kun om teknologi. Det handler om at optræne vores ledere og kolleger til at se verden fra et nyt perspektiv. Og omvendt at lade den ældre øse sin erfaring over til den unge på en konstruktiv, ikke-belærende måde.

Hvorfor er det vigtigt?

Vi lever i en tid med konstant forandring, hvor teknologi, sociale medier og nye generationer på arbejdspladsen transformerer vores arbejdsbetingelser. Derfor kan det være til stor fordel for virksomheder at lære at værdsætte og udnytte de unikke perspektiver og færdigheder, som yngre medarbejdere bringer til bordet fremfor at irriteres og frustreres over dem. Modspil og forskellighed skaber dynamik. Den skal udnyttes positivt fremfor at problematiseres.

Også den Erfarne Profiterer

Erfarne medarbejdere undervurderer ofte den indsigt og viden, de kan få fra deres yngre kollegaer. Ved at skabe strukturerede muligheder for reverse mentoring, kan både den erfarnes og den unges viden og kompetencer udnyttes i fællesskab til virksomhedens fordel. Den erfarne kan lære om nye teknologier, sociale medier trends eller forbrugeradfærd (den unges tankegang eksempelvis) fra de yngre kollegaer. På samme tid kan den yngre medarbejder få indsigt i virksomhedens historie, strategisk tænkning, produktviden, kundeviden og industriindsigt.

Italesættelse af Reverse Mentoring

Men for at opnå fuld effekt, er det afgørende, at reverse mentoring ikke bare sker uofficielt eller uformelt i virksomheden. Det er nødvendigt at italesætte dette mønster og skabe klare rammer for det, for at bryde med det klassiske hierarkiske mønster og skabe et miljø, hvor læring og udveksling af viden bliver normen på tværs af generationerne.

I min egen virksomhed, Add-Wise, har vi implementeret reverse mentoring i praksis. Vi har en række unge mennesker – både interne og freelancere – der har den faste opgave at finde nye veje og ny teknologi, der kan gøre vores arbejde og virke smartere. Vi har investeret i både skriverobotter og filmrobotter, som optimerer processer, hvor gammel og ny viden og teknologi mødes på en smart måde. Resultaterne taler for sig selv – vores team opererer på et højere niveau, kunderne har gavn af vores øgede kompetencer, og vores innovationsevne er blevet styrket.

Konklusion

Reverse mentoring udgør en uudnyttet mulighed for virksomheder til at lære, innovere og tilpasse sig i en verden i konstant forandring. Men det kræver, at vi gentænker vores traditionelle hierarkier og åbner for, at læring kan gå begge veje. At træde ind i en fremtid med reverse mentoring kræver lederskab. Er du klar til at tage det første skridt? Kontakt mig gerne for tanker om og inspiration til reverse mentoring.